Thuduc House nới room ngoại lên 60%

(BĐT) - Tại Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2015, ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) cho biết, 2015 tình hình kinh doanh của Tập đoàn tăng trưởng khởi sắc. Theo đó, tổng doanh thu của Thuduc House Group tăng nhanh ở các mảng hoạt động chính.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 55,3% và doanh thu tài chính tăng 83,9%. Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn cả năm 2015 đạt 45,9 tỷ, tăng 69,3% so với năm 2014, tuy nhiên kết quả này chỉ mới đáp ứng 86,69% kế hoạch lợi nhuận theo mong muốn của các cổ đông. Riêng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là 47,1 tỷ đồng, tăng 54,3% so với năm 2014 và đạt 85,66% kế hoạch năm 2015.

Trong năm 2016, Thuduc House sẽ tiếp tục chiến lược nền tảng là vẫn đầu tư và phát triển bất động sản, nhưng sẽ tập trung vào 2 phân khúc chính tùy theo vị thế của từng dự án đó là phân khúc căn hộ cao cấp và phân khúc biệt thự, nhà thấp tầng và căn hộ trung bình. Song song đó, Thuduc House sẽ củng cố, nâng cao hiệu quả và mở rộng hoạt động của các cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ hiện có. Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu và sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu, nhất là các ngành đang có thế mạnh như dệt may, nông lâm sản, vật liệu xây dựng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2016, căn cứ trên những yếu tố vĩ mô của nền kinh tế và khả năng nội tại của Công ty, Thuduc House đã ra chỉ tiêu tổng doanh thu của Thuduc House Group là hơn 1.000 tỷ đồng, Công ty mẹ là hơn 738,23 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế Thuduc House Group là hơn 80,17 tỷ đồng và Công ty mẹ là hơn 79,83 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại Đại hội cổ đông lần này, Thuduc House đã có tờ trình thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài với mức tỷ lệ tối đa là 60%. Đồng thời giảm các ngành nghề hiện quy định hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài gồm: hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, bốc xếp hàng hóa. Đặc biệt, ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thích hợp nới room và chủ động triển khai hoàn tất các thủ tục theo quy định. Đồng thời, Thuduc House cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng), tỷ lệ 15%.

Chuyên đề