Năm 2016, GSP phấn đấu đạt doanh thu 1.000 tỷ đồng

(BĐT) - Năm 2016, Công ty CP Vận tải sản phẩm khí quốc tế (GSP) sẽ dành hơn 291,83 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định. 

Trong đó, vốn chủ sở hữu là 99,12 tỷ đồng; vốn vay và nguồn vốn khác là 192,71 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết của HĐQT Công ty, chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2016 của công ty mẹ và các đơn vị thành viên là 1.000 tỷ đồng.

Về kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2016, Công ty đặt ra nhiệm vụ là khai thác hiệu quả, an toàn đội tàu vận chuyển LPG, đảm bảo vai trò đầu mối cung cấp tàu cho các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; hoàn thiện phương án vận tải và chuẩn bị đầu tư phương tiện để sẵn sàng vận chuyển toàn bộ sản lượng LPG bằng đường thủy cho Nhà máy Xử lý khí GPP Cà Mau của PV Gas/PV Gas Trading, đáp ứng đúng tiến độ vận hành của Nhà máy.

Trong năm nay, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai đầu tư thay thế tàu đến hạn theo đúng quy định trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh doanh; tổ chức sửa chữa định kỳ tàu Cửu Long Gas, Sài Gòn Gas và Oceanus 9 bảo đảm đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí và phù hợp với tình hình khai thác...               

Chuyên đề