Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (Nagecco, UPCoM: NAC) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Số tiền dự chi khoảng 6 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/5 và thời gian thanh toán dự kiến 28/5.
Nagecco chia cổ tức 20% bằng tiền

Do có mức chia cổ tức ổn định bằng tiền mặt, cổ phiếu NAC thuộc diện rất khó mua khi thanh khoản thấp, hầu như chỉ có bên mua mà không có bên bán. Hiện NAC đang được giao dịch ở mức 4.600 đồng/cp.

Nagecco trước đó cũng thường xuyên chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 80% cho năm 2018 hay tỷ lệ 12% cho các năm 2015, 2016, 2017.

Với hoạt động chính tư vấn xây dựng, kết quả kinh doanh của Nageeco khá ổn định với doanh thu mỗi năm trên 200 tỷ đồng và có lãi khoảng 6-7 tỷ đồng. Năm 2019, công ty có lãi 7,35 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi công bố báo cáo tài chính năm 2012.

Nagecco chia cổ tức 20% bằng tiền ảnh 1

Lên kế hoạch cho năm 2020, Nageeco đề ra chỉ tiêu doanh thu giảm 10% về 245 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế giảm 12% còn 7,5 tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức là 10-12%.

Theo NDH