Mời gửi hồ sơ quan tâm

0:00 / 0:00
0:00
Cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai trong nước thực hiện chiếc dịch truyền thông nâng cao nhận thức về hiệu quả năng lượng cho giới trẻ Việt Nam.

Là doanh nghiệp Liên bang, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức đạt được các mục tiêu của mình trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về phát triển bền vững. Thay mặt Chính phủ Đức, GIZ đang cố vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: (1) Đào tạo nghề; (2) Chính sách môi trường, sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, và (3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.giz.de/viet-nam.

Dự án 4E của GIZ hiện đang hỗ trợ Bộ Công Thương trong hai lĩnh vực là năng lượng tái tạo (NLTT) và hiệu quả năng lượng (HQNL). Dự án này nhằm hỗ trợ hiện thực hóa các mục tiêu chính trị về thúc đẩy năng lượng tái tạo và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng ở Việt Nam bằng cách thiết lập phương pháp luận và cấu trúc cơ sở cho việc thúc đẩy NLTT và HQNL. Nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2021 - 2023, dự án 4E dự kiến sẽ thực hiện những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người trẻ tại Việt Nam về chủ đề hiệu quả năng lượng, về các hoạt động của dự án 4E cũng như những cơ hội việc làm trong lĩnh vực này thông qua một chiến dịch truyền thông đa kênh. Trong lộ trình này, chúng tôi cần một công ty/ tổ chức tư vấn cung cấp đội ngũ chuyên gia trong nước để xây dựng và thực hiện chiến dịch truyền thông này.

Trong bối cảnh đó, dự án cần tìm kiếm đơn vị tư vấn trong nước (có thể cung cấp đủ chuyên gia bao gồm: Một (01) đạo diễn sản xuất, một (01) chuyên gia truyền thông, một (01) nhà sản xuất nội dung, một (01) biên tập video, một (01) quay phim) để xây dựng chiến dịch truyền thông và sản xuất các loại hình nội dung khác nhau bao gồm podcast, video hoạt hình, infographic, bài viết chuyên sâu, và các nội dung trên mạng xã hội.

Do đó, Văn phòng GIZ Hà Nội đang tiến hành đấu thầu rộng rãi lựa chọn một (hoặc nhiều) đơn vị tư vấn trong nước đủ điều kiện để thực hiện các công việc như sau:

a. Khung thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023.

b. Địa điểm thực hiện: Hà Nội.

c. Nội dung công việc: Đơn vị tư vấn sẽ được ký hợp đồng xây dựng và triển khai một chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về hiệu quả năng lượng, hướng đến đối tượng giới trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi. Đơn vị tư vấn cần có chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng, ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, và đang sở hữu các kênh truyền thông số chia sẻ nội dung bao gồm Facebook, Youtube, website và Spotify.

(Các) Đơn vị tư vấn trong nước cần gửi hồ sơ thể hiện sự quan tâm bao gồm:

1. Thư quan tâm (có chữ ký của lãnh đạo và con dấu của đơn vị).

2. Hồ sơ năng lực của đơn vị, bao gồm bản sao giấy phép kinh doanh (đối với công ty) hoặc quyết định thành lập (đối với hiệp hội), giấy chứng nhận đăng ký thuế, sơ đồ tổ chức, thông tin về số lượng và bằng cấp/học vấn của nhân sự trong các bộ phận của công ty, tóm tắt kinh nghiệm cung cấp dịch vụ truyền thông, triển khai chiến dịch truyền thông và sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 2 năm gần nhất (2020, 2021; đối với công ty). Các thông tin quan trọng trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc báo cáo thuế hàng năm (nếu tài liệu chỉ bằng tiếng Việt) phải được dịch sang tiếng Anh.

4. Liên danh (nếu có ít nhất 2 đơn vị thực hiện công việc): Hợp đồng liên danh và đề xuất nhà thầu chính trong liên danh.

Tiêu chí loại hồ sơ:

Đơn vị tư vấn hoặc nhà thầu chính trong liên danh phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện và có hồ sơ pháp lý hợp lệ (có bản sao đăng ký kinh doanh/ quyết định thành lập + mã số thuế GTGT, bao gồm. lĩnh vực kinh doanh liên quan về tư vấn truyền thông, sản xuất nội dung đa phương tiện hoặc tương tự).

Xin mời các cơ quan/ tổ chức có mong muốn tham dự gói thầu gửi thông báo chính thức qua email: Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de trước ngày 22/9/2022 để nhận được mẫu đánh giá năng lực nhà thầu.

Tiêu đề email: Tender code: 83419990/ GIZ4E- EOI.

Hồ sơ EOI có đóng dấu và có chữ ký của Giám đốc công ty hoặc người được ủy quyền phải được nộp bằng tiếng Anh, chậm nhất vào 17 giờ 00, ngày 03/10/2022 tới địa chỉ email VN_PoS_Quotation@giz.de.

Tiêu đề email: Tender code: 83419990/ GIZ4E- EOI.

Vui lòng thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về điều kiện đấu thầu của địa phương trong hồ sơ mời thầu.

GIZ có nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của tất cả các tài liệu đấu thầu được đệ trình.

Lưu ý quan trọng:

1. Các câu hỏi (nếu có) phải được gửi tới hòm thư chính thức duy nhất: Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de

2. Hồ sơ dự thầu chỉ được gửi tới hòm thư chính thức duy nhất: VN_PoS_Quotation@giz.de

3. Các hồ sơ dự thầu gửi tới sai địa chỉ email sẽ được đánh giá là không hợp lệ.

Chuyên đề