(BĐT) - Đề xuất bổ sung nhiều loại công trình được miễn Giấy phép xây dựng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang được cộng đồng doanh nghiệp (DN) đánh giá cao trong bối cảnh Luật Xây dựng 2014 dù đã có nhiều cải cách, nhưng một số quy định của Luật vẫn chưa thực sự tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của DN, nhất là trong lĩnh vực cấp phép xây dựng.
Yêu cầu phù hợp với mục đích sử dụng đất trong cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông được đề xuất bãi bỏ. Ảnh: Tiên Giang

Yêu cầu phù hợp với mục đích sử dụng đất trong cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông được đề xuất bãi bỏ. Ảnh: Tiên Giang

Thêm đối tượng miễn Giấy phép xây dựng

Bộ KH&ĐT vừa trình Chính phủ Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh, trong đó đề xuất bổ sung nhiều loại công trình được miễn Giấy phép xây dựng. Cụ thể, Bộ KH&ĐT cho biết, tại Điều 4 của Dự thảo Luật quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014, cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 89. Theo đó, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư được miễn Giấy phép xây dựng. Bên cạnh đó, Điều 4 Dự thảo Luật cũng bổ sung công trình xây dựng thuộc dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt và đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công vào diện được miễn Giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, Điều 4 Dự thảo Luật cũng nêu rõ, bãi bỏ yêu cầu phù hợp với mục đích sử dụng đất trong cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng có thời hạn, công trình quảng cáo, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định tại Khoản 2 Điều 91 Luật Xây dựng 2014.

Giảm thời gian cấp phép xây dựng còn 25 ngày

Liên quan đến các nội dung sửa đổi của Luật Xây dựng, Điều 4 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các điều luật về đầu tư, kinh doanh cũng quy định, bãi bỏ yêu cầu nộp “Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quảng cáo” khi cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo để thống nhất với quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 95 của Luật Quảng cáo. Bộ KH&ĐT cho rằng, quy định công trình xây dựng có thời hạn, công trình quảng cáo, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải phù hợp với mục đích sử dụng đất là không khả thi. Do đó, cần bổ sung quy định này để không yêu cầu đối tượng công trình nêu trên phải phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Bộ KH&ĐT cũng cho biết, theo nội dung quy định tại Dự thảo Luật, thời gian cấp phép xây dựng cũng sẽ được giảm từ 30 ngày xuống còn 25 ngày để rút ngắn thời gian cấp Giấy phép xây dựng (quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 102 của Luật Xây dựng 2014). Cụ thể, Điểm e Khoản 4 Điều 4 Dự thảo Luật quy định: “Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp Giấy phép trong thời gian 25 ngày đối với trường hợp cấp Giấy phép xây dựng, bao gồm cả Giấy phép xây dựng có thời hạn, Giấy phép xây dựng điều chỉnh, Giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp Giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này”. Theo Bộ KH&ĐT, việc giảm thời gian cấp phép từ 30 ngày xuống 25 ngày là do hiện nay đã ứng dụng được công nghệ thông tin trong cấp phép.