Trong năm 2015, Meco JSC cũng đã chuyển nhượng hết cổ phần đang nắm giữ tại công ty liên kết là Thủy điện Văn Chấn, đây là nguyên nhân chủ yếu giúp lợi nhuận năm 2014 của MCG tăng cao 140% so với cùng kỳ.
Meco JSC bán “hớ” cổ phiếu TTF năm 2015, lãi quý 4 tăng 140% nhờ thoái vốn Thủy điện Văn Chấn

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Meco JSC-mã chứng khoán MCG) công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2015 đã hợp nhất.

Doanh thu thuần quý 4/2015 của Meco JSC đạt 78 tỷ đồng, giảm sâu 85% so với cùng kỳ. Tuy vậy, lãi gộp đạt 32 tỷ đồng, tăng 28%.

Meco JSC có thêm gần 39 tỷ đồng doanh thu tài chính trong khi chi phí tài chính 42 tỷ đồng nên “lỗ” từ hoạt động tài chính khá thấp, chỉ 3 tỷ đồng. Cùng kỳ, chênh lệch ròng hoạt động tài chính âm gần 16 tỷ đồng. Theo thuyết minh của công ty, Meco JSC đạt lãi gần 39 tỷ đồng bán các khoản đầu tư nhưng lãi tiền vay hơn 39 tỷ đồng nên vẫn bị lỗ ròng từ hoạt động tài chính.

Trong năm 2015, Meco JSC cũng đã chuyển nhượng hết cổ phần đang nắm giữ tại công ty liên kết là Thủy điện Văn Chấn, đây là nguyên nhân chủ yếu giúp lợi nhuận năm 2014 của MCG tăng cao. Thay vào đó, công ty đầu tư thêm vào Thủy điện An Pha, Thủy điện Thác Xăng và khoáng sản Meco.

Thuyết minh báo cáo tài chính cũng cho thấy, trong năm 2015 công ty đã bán 131.000 cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành với giá gốc là 1,47 tỷ đồng tương đương mức giá bình quân mua vào gần 11.250 đồng/cổ phiếu. Việc bán cổ phiếu TTF được thực hiện trong khoảng cuối quý 2, đầu quý 3 năm 2015. Ngay sau khi công ty bán lượng cổ phiếu này thì cổ phiếu TTF đã có một kỳ tăng giá mạnh. Chốt phiên giao dịch ngày 17/2/2015, TTF đạt 31.400 đồng/cổ phiếu.

Meco JSC báo lãi 12 tỷ đồng quý 4/2015, tăng mạnh 140% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ròng của cổ đông công ty mẹ đạt gần 23 tỷ đồng, giảm 39% so với năm 2014. Công ty chưa hoàn thành kế hoạch gần 40 tỷ đồng LNST mà ĐHCĐ giao phó.

Meco JSC bán “hớ” cổ phiếu TTF năm 2015, lãi quý 4 tăng 140% nhờ thoái vốn Thủy điện Văn Chấn ảnh 1
Theo Trí thức trẻ