MHB lỗ gần 553 tỷ đồng trước khi sáp nhập vào BIDV

Năm 2015, hầu hết các hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đều tăng trưởng khá, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm nên lợi nhuận của BIDV tiếp tục tăng trưởng 18% so với năm 2014 cho dù BIDV phải "gánh" lỗ 552,6 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) khi sáp nhập.
Trụ sở BIDV chi nhánh TP.HCM - 134 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM. Ảnh: Ngọc Diễm
Trụ sở BIDV chi nhánh TP.HCM - 134 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM. Ảnh: Ngọc Diễm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, thu nhập lãi thuần của BIDV đạt 19.372 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2015; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 2.335 tỷ đồng, tăng 29,55%; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 223 tỷ đồng, giảm 16,1%; lỗ từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh 71 tỷ đồng, giảm 281 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đạt 27 tỷ đồng, giảm 97,65%; lãi thuần từ hoạt động khác đạt 2.337 tỷ đồng, tăng 46,62%; thu nhập từ góp vốn mua cổ phần đạt 481 tỷ đồng, tăng 29,34%; chi phí hoạt động 10.958 tỷ đồng, tăng 27,06%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 13.747 tỷ đồng, tăng 3,5%; chi phí/hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng trị giá 5.803 tỷ đồng, giảm 16,93%; lợi nhuận trước thuế đạt 7.944 tỷ đồng, tăng 26,16%; lợi nhuận sau thuế đạt 5.842 tỷ đồng, tăng 18,07%.

Đáng lưu ý là trong năm 2015, BIDV phải gánh lỗ lũy kế 552,6 tỷ đồng do MHB chuyển giao khi sáp nhập.

Tại thời điểm 31/12/2015, BIDV có vốn điều lệ 34.187 tỷ đồng, tăng 21,61% so với cùng kỳ năm 2014; vốn chủ sở hữu đạt 40.934 tỷ đồng, tăng 23,03%; tiền gửi khách hàng đạt 564.589 tỷ đồng, tăng 28,18%; cho vay khách hàng đạt 598.456 tỷ đồng, tăng 34,28%; tổng tài sản đạt 850.748 tỷ đồng, tăng 30,82%. Các chỉ tiêu này đều tăng trưởng vượt bậc do MHB sáp nhập vào từ ngày 23/5/2015.

Trong năm qua, nợ xấu của BIDV tăng 641 tỷ đồng nhưng tỷ lệ giảm từ 2,03% (9.057 tỷ đồng) xuống còn 1,62% (9.697 tỷ đồng). Trong đó, nợ có khả năng mất vốn đạt 5.193 tỷ đồng, tăng 58,87%, tương đương 1.926 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2015, BIDV có 22.818 nhân viên và trong năm ngân hàng đã thực hiện chi 6.209 tỷ đồng cho nhân viên, Như vậy, trong năm 2015, nhân viên ngân hàng này nhận được 272 triệu đồng/người.

Chuyên đề