Techcombank lãi trước thuế 2.036 tỷ đồng trong năm 2015

Riêng quý 4/2015, lợi nhuận của Techcombank tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh từ mức 2,38% hồi đầu năm xuống còn 1,66%.
Techcombank lãi trước thuế 2.036 tỷ đồng trong năm 2015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – TCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2015.

Theo đó, đến hết năm 2015, dư nợ cho vay khách hàng đạt 111.625 tỷ đồng, tăng gần 39% so với thời điểm cuối năm 2014, trong đó dư nợ cho vay trung và dài hạn chiếm hơn 72%. Tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 1,66% trên tổng dư nợ, giảm mạnh so với mức 2,38% hồi đầu năm.

Huy động tiền gửi từ khách hàng năm qua tăng 8% đạt 142.239 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng thêm hơn 9% lên trên 192 nghìn tỷ đồng.

Trong kinh doanh, thu nhập lãi thuần riêng quý 4 đạt 2.061 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2014. Lũy kế cả năm thu nhập lãi thuần tăng 22,7% đạt 7.207 tỷ đồng.

Hoạt động dịch vụ mang về khoản lãi 1.138 tỷ đồng trong năm qua, tăng 11,2% so với năm liền trước. Chứng khoán kinh doanh có lãi gấp hơn 3 lần cùng kỳ, đạt 303 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng có lãi thuần 1.039 tỷ đồng trong khi năm 2014 ngân hàng bị thua lỗ ở mảng này.

Dẫu vậy, năm 2015 Techcombank cũng ghi nhận lỗ 192 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối trong khi năm 2014 lãi 22 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng lỗ 152 tỷ trong khi cùng kỳ lãi 63 tỷ đồng.

Tổng cộng lợi nhuận từ kinh doanh trước dự phòng rủi ro của Techcombank năm 2015 đạt 5.770 tỷ đồng, tăng mạnh 56% so với năm 2014, trong đó riêng quý 4 đạt 1.322 tỷ đồng cùng mức tăng trưởng 36,7%.

Sau khi trích lập dự phòng 837 tỷ đồng ở quý 4 và 3.623 tỷ đồng cho cả năm, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế quý 4 là 485 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 91% so với cùng kỳ năm trước và cả năm lãi trước thuế 2.036 tỷ đồng, tăng 43,7% so với năm 2014.

Sau thuế, ngân hàng báo lãi 375 tỷ đồng quý 4, gấp đôi so với quý cuối năm 2014 và cả năm lãi ròng 1.584 tỷ đồng cùng mức tăng trưởng 46,5%.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2015, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận 2.000 tỷ đồng và được đánh giá là ở mức “khủng” khi đó. So với kế hoạch, Techcombank như vậy đã vượt chỉ tiêu.

Chuyên đề