Tại thời điểm cuối năm 2015, tổng tài sản của KBC đạt 13.674 tỷ đồng, trong đó tồn kho chiếm 8.364 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2015. 

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ của KBC đạt 281 tỷ đồng, giảm 42%, nhưng nhờ chi phí tài chính, quản lý, chi phí bán hàng được tiết giảm đáng kể, nên KBC ghi nhận 264 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2014.Lũy kế cả năm 2015, KBC đạt doanh thu 1.458 tỷ đồng, tăng 36%; lợi nhuận sau thuế đạt 622 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2014, song vẫn chưa về đích kế hoạch (739 tỷ đồng).

Tại thời điểm cuối năm 2015, tổng tài sản của KBC đạt 13.674 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho chiếm 8.364 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất - kinh doanh dở dang tại các khu công nghiệp: Tràng Cát, Tân Phú Trung, Phúc Ninh, Tràng Duệ… Tồn kho lớn, nhưng Công ty có lợi thế là một tỷ lệ lớn mặt bằng đã được giải phóng, nộp tiền sử dụng đất ở thời điểm khung giá đất thấp hơn nhiều so với hiện nay.

Theo ĐTCK