(BĐT) - Ngày 9/7 tới, Công ty CP Xây lắp cơ khí và Lương thực thực phẩm (mã chứng khoán: MCF) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán vào ngày 21/7.

Như vậy, với hơn 10,77 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 7,54 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Kết thúc quý I/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 105,3 tỷ đồng, giảm 3,84% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,86 tỷ đồng, giảm 39%.

Năm 2021, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 560 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 13,5 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng, Công ty mới hoàn thành 13,78% mục tiêu lợi nhuận năm.