(BĐT) - Hội đồng Quản trị Tổng công ty Đức Giang (May Đức Giang) vừa thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu đạt 2.441 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch năm và tăng 17% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 12%, đạt 81,4 triệu USD, trong khi doanh thu tiêu thụ nội địa tăng vọt 58% lên 542 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 27 tỷ đồng, tăng 8% so với năm ngoái nhưng chỉ hoàn thành 77% kế hoạch được giao.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bước sang năm 2022, May Đức Giang đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.589 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 5% lên 85 triệu USD, còn chủ yếu là doanh thu tiêu thụ nội địa với 602 tỷ đồng, tăng 11%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 22% lên 33 tỷ đồng.