Liên hợp vận tải và du lịch VI.TRA.CO trúng đấu giá khu bán sản phẩm du lịch huyện Hòa Vang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu bán sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Liên hợp vận tải và du lịch VI.TRA.CO (địa chỉ tại 394B Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Khu đất trúng đấu giá có vị trí mặt tiền đường ĐT 602 thuộc xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Diện tích khu đất là 1.877 m2. Mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ (xây dựng khu bán sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch). Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền hằng năm. Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng.

Giá khởi điểm đấu giá của khu đất trên là 27.719 đồng/m2/năm. Giá trúng đấu giá là 160.719 đồng/m2/năm. Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm; khi hết thời hạn ổn định, thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá (mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó).

Công ty TNHH Liên hợp vận tải và du lịch VI.TRA.CO có trách nhiệm nộp tiền thuê đất của năm đầu tiên trong 30 ngày kể từ ngày ký thông báo của Cục Thuế Thành phố. Công ty có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với Kho bạc Nhà nước TP. Đà Nẵng để nộp 100% số tiền trúng đấu giá thuê đất năm đầu tiên. Các năm tiếp theo nộp tiền thuê đất được chia làm 2 kỳ: kỳ thứ nhất nộp 50%, chậm nhất là ngày 31/5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại, chậm nhất là ngày 31/10 hàng năm.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư