(BĐT) - Bệnh viện trung ương Thái Nguyên (bên mời thầu) vừa công bố Liên danh Tổng công ty CP Y tế Danameco - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê (Liên danh Danameco - Trần Lê) được chọn trúng thầu Dự án Lựa chọn nhà thầu xã hội hóa thiết bị y tế kỹ thuật cao tại khoa chẩn đoán hình ảnh năm 2019 bằng nguồn vốn liên doanh liên kết.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên mời thầu cho biết, đây là dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng O&M (kinh doanh - quản lý). Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư Dự án. Tổng chi phí thực hiện Dự án là 48,5 tỷ đồng, gồm 2 hợp phần. Trong đó, hợp phần 1 là đầu tư máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát và máy chụp XQ vú kỹ thuật số. Hợp phần 2 là đầu tư hệ thống SPECT hai đầu thu. Thời gian thực hiện hợp đồng hợp phần 1 là 9 năm và thời gian thực hiện hợp phần 2 là 8 năm.