(BĐT) - Gói thầu số 12 (C1-QN-TDAGD2-W1) có giá gói thầu 105,196 tỷ đồng, thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) đã tìm được nhà thầu. Gói thầu sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi là chủ đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu gồm 2 lô, Lô 1 Sửa chữa và nâng cao an toàn 8 hồ chứa nước và Lô 2 Thi công, lắp đặt thiết bị và xử lý mối. Theo công bố của Ban Quản lý Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (bên mời thầu), Liên danh Xây dựng công trình Quảng Ngãi (Công ty TNHH MTV Xây lắp Phước Thành - Công ty TNHH Thành Trung - Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tín Nghĩa - Công ty CP Xây dựng công trình Quảng Ngãi - Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phùng Hưng - Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Thương mại Hà Vân - Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 - Công ty TNHH Lộc Thiên) trúng thầu Lô 1 với giá 102,051 tỷ đồng. 2 nhà thầu bị loại ở Lô 1 là Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt và Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Trường Thành - Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh, với lý do xếp thứ 2, thứ 3 về giá đánh giá.

Ngoài Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4, 7 thành viên còn lại của Liên danh trúng thầu và các nhà thầu bị loại ở Lô 1 đều có địa chỉ tại Quảng Ngãi. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Trường Thành - thành viên Liên danh bị loại, từng liên danh với Công ty TNHH MTV Xây lắp Phước Thành - thành viên Liên danh trúng thầu, trúng 1 gói thầu hơn 96 tỷ đồng thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Đông đi Thu Xà, tại Quảng Ngãi.

Lô 2 thuộc về Liên danh Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Thăng Long - Công ty CP Công nghệ sinh thái Việt, với giá trúng thầu là 2,376 tỷ đồng. Lô này cũng có 3 nhà thầu tham dự, 2 nhà thầu bị loại, trong đó Công ty CP Tư vấn và Xây lắp Vân Anh không có bảo đảm dự thầu, Công ty CP Đầu tư và Ứng dụng công nghệ xanh có giá đánh giá xếp thứ 2.

Thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu tối đa 540 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.