(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị vừa hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01XL Xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thủy lợi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư là 131,834 tỷ đồng, do Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý, nguồn vốn thực hiện là vốn của Công ty (bổ sung từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp).

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Xây dựng và Phát triển nông thôn 10 - Công ty CP Khoa học Công nghệ bơm và Thiết bị thủy lợi - Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh - Công ty CP Đầu tư Thành Công - Công ty TNHH MTV An Thịnh - Công ty CP Trường Danh với giá trúng thầu 116,725 tỷ đồng (giá gói thầu là 117,035 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Ngoài Nhà thầu trúng thầu, tham dự gói thầu còn có 2 nhà thầu. Cả hai nhà thầu này đều không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật. Cụ thể, Công ty CP Xây dựng Minh Anh trượt thầu do không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; Công ty CP Xây dựng Tân An bị loại vì hồ sơ dự thầu không hợp lệ.