(BĐT) - Ban Quản lý đầu tư hạ tầng khu kinh tế Phú Yên (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01XL Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình thuộc Dự án Khu công viên trung tâm thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Tổng công ty Thành Trung - Công ty TNHH Cấp thoát nước và Dịch vụ môi trường - Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên. Giá trúng thầu là 143,723 tỷ đồng, giảm 0,228 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,1%; thời gian thực hiện hợp đồng là 540 ngày.

Gói thầu nêu trên sử dụng ngân sách tỉnh Phú Yên, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hội Phát (địa chỉ ở tỉnh Phú Yên) bị loại vì không đáp ứng về năng lực. Thống kê của phóng viên Báo Đấu thầu cho thấy, trong vòng hơn 5 năm qua, công ty này được công bố trúng 17 gói thầu quy mô nhỏ, đều nằm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Việc tham gia đấu thầu Gói thầu số 01XL có giá hơn 140 tỷ đồng là “quá xa tầm với” so với năng lực của Công ty, dẫn đến Liên danh 3 nhà thầu nêu trên trúng thầu dễ dàng.

Trong Liên danh trúng thầu, Tổng công ty Thành Trung đảm nhận khối lượng công việc tương ứng 131,716 tỷ đồng, Công ty TNHH Cấp thoát nước và Dịch vụ môi trường đảm nhận 5,223 tỷ đồng; Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên đảm nhận 6,783 tỷ đồng. Liên danh nhà thầu đã ký hợp đồng và chuẩn bị khởi công công trình.