LDG hợp nhất: LNST quý 4 tăng 56% nhờ chuyển nhượng BĐS

Riêng quý 4/2015, LDG lãi sau thuế 60 tỷ đồng, cả năm đạt 162 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch cả năm.
LDG hợp nhất: LNST quý 4 tăng 56% nhờ chuyển nhượng BĐS

CTCP Đầu tư LDG (mã chứng khoán LDG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2015.

Quý 4/2015, LDG đạt 163 tỷ đồng doanh thu, gấp 6,5 lần cùng kỳ năm 2014 trong đó doanh thu từ bất động sản chiếm đến 93% trong khi cùng kỳ chỉ chiếm 4%. Hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ dự án The Vina, dự án Khu dân cư Giang Điền, dự án Sakura Valley cũng mang lại phần lớn lợi nhuận cho công ty, khiến tổng LNST tăng 58% so với quý 4/2015.

Trong quý, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh tương ứng trong đó chủ yếu mức tăng chi phí nhân viên bán hàng, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác. Riêng quý 4, công ty báo lãi 60,4 tỷ đồng, tăng 58% so với quý 4/2014.

Lũy kế cả năm, LDG đạt 520 tỷ đồng doanh thu, tăng gần gấp 6 lần năm 2014, trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng gấp 4. Do vậy, lợi nhuận gộp cả năm đạt 282 tỷ đồng, tăng 840% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 162,5 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 154,3 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch cả năm (480 tỷ đồng doanh thu và 140 tỷ đồng LNST) thì LDG đã vượt 16% kế hoạch kinh doanh cả năm.

Chuyên đề