(BĐT) - Với những lợi thế to lớn về du lịch, công nghiệp khai khoáng và kinh tế cửa khẩu, nhiều nỗ lực trong chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, Lào Cai đang nổi lên là địa phương hấp dẫn các nhà đầu tư trên cả nước.

Để thông tin về các dự án và cơ hội đầu tư, sự khác biệt trong chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Lào Cai, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề Đặc biệt “Lào Cai: Triển vọng thu hút đầu tư”.