(BĐT) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng. Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu Dự án là Liên danh Công ty CP Tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng SDN - Công ty CP Licogi13 nền móng xây dựng, thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện Dự án dự kiến 161,5 tỷ đồng, được thực hiện tại khu An Ninh và khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc) khu dân cư nhằm mở rộng quỹ đất ở cho khu trung tâm thị trấn Hữu Lũng theo quy hoạch; tạo bộ mặt cảnh quan kiến trúc cho khu trung tâm thị trấn, làm cơ sở pháp lý cho quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng.