(BĐT) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có quyết định phê duyệt danh mục Dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019. Theo đó, thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ kêu gọi đầu tư vào Dự án Khu dân cư Trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 138 tỷ đồng (tổng chi phí thực hiện Dự án chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng là 95,37 tỷ đồng); tổng diện tích là 4,019 ha, hiện nay khu đất này chưa được giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện Dự án là 3 năm.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao UBND huyện Hữu Lũng lập phương án sơ bộ về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.