Lăng kính đấu thầu ngày 3/11/2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong quá trình tham dự gói thầu xây lắp, có nhà thầu đã kê khai trùng nhân sự chủ chốt được huy động cho gói thầu khác đang thi công nên bị loại. Ở một gói thầu xây dựng cầu tại Long An, dù liên danh dự thầu có 2 thành viên, nhưng các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm lại dồn hết cho một thành viên liên danh, dẫn tới hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Kê khai trùng nhân sự với gói thầu đang thi công

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nho Quan, Ninh Bình (Bên mời thầu) vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Xây dựng trạm bơm tưới Kim Đôi và hệ thống kênh tưới cấp I, xã Gia Lâm, huyện Nho Quan. Gói thầu có giá dự toán là 11,675 tỷ đồng, thu hút 2 nhà thầu tham dự. Trong đó, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Cụ thể, khi đánh giá và xác minh hồ sơ dự thầu (HSDT) của Nhà thầu, Bên mời thầu nhận thấy một số nhân sự và thiết bị mà Nhà thầu đề xuất cùng lúc được huy động cho một số gói thầu khác đang còn thời gian thi công. Theo đó, các nhân sự Nhà thầu đề xuất cho gói thầu này là ông Văn Thành Trung (Chỉ huy trưởng công trình), ông Lê Văn Tấn (cán bộ kỹ thuật thi công) và ông Trịnh Thanh Tùng (cán bộ phụ trách an toàn lao động) trùng với Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp kênh và công trình trên kênh N3 tại Bắc Giang, với các chức danh lần lượt là: ông Văn Thành Trung - Chỉ huy trưởng; ông Lê Văn Tấn - kỹ thuật thi công; ông Trịnh Thanh Tùng - cán bộ phụ trách an toàn lao động.

Do đó, Bên mời thầu yêu cầu Nhà thầu phải bổ sung và chứng minh bằng các tài liệu (văn bản đề xuất thay đổi nhân sự, thiết bị của nhà thầu gửi chủ đầu tư, văn bản chấp thuận cho phép nhà thầu thay đổi nhân sự được ký bởi đại diện hợp pháp của chủ đầu tư).

Phúc đáp yêu cầu làm rõ, Nhà thầu khẳng định việc đề xuất nhân sự và thiết bị là sẵn sàng đáp ứng các tiêu chí của hồ sơ mời thầu (HSMT), các nhân sự và thiết bị đã đề xuất chỉ phục vụ cho duy nhất Gói thầu số 1 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Xây dựng trạm bơm tưới Kim Đôi và hệ thống kênh tưới cấp I, xã Gia Lâm, huyện Nho Quan.

Tuy nhiên, việc làm rõ không được Tổ chuyên gia xét thầu chấp thuận vì nhân sự được nhà thầu đề xuất đã vi phạm quy định tại HSMT về việc “nhà thầu không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này”. Do đó, các nhân sự trên được đánh giá là không đạt.

Liên danh 2 thành viên nhưng năng lực lại dồn 1

Vừa qua, Ban Quản lý dự án nông nghiệp Long An đã công bố Công ty TNHH MTV Ngọc Vịnh trúng Gói thầu Thi công xây dựng và đảm bảo giao thông thuộc Dự án Cầu Giao thông nông thôn bắc qua kênh Ngang với giá 9,065 tỷ đồng. Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tân Phát Hưng - Công ty TNHH Vĩnh Hưng bị loại vì HSDT không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh, song phải bảo đảm từng thành viên đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Trong HSDT của Liên danh Tân Phát Hưng - Vĩnh Hưng, Tân Phát Hưng (thành viên đứng đầu Liên danh) kê khai đầy đủ nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu của HSMT. Tuy nhiên, Công ty TNHH Vĩnh Hưng lại không kê khai nhân sự chủ chốt, không đáp ứng yêu cầu của HSMT (HSMT yêu cầu mỗi thành viên liên danh phải có tối thiểu 1 chỉ huy trưởng).

Ngoài ra, với phần kê khai thiết bị thi công, Tân Phát Hưng cũng kê khai đầy đủ thiết bị chủ yếu để phục vụ thi công, đáp ứng yêu cầu thực hiện công việc đảm nhận. Thành viên còn lại chỉ kê khai thiết bị là máy trộn bê tông, không đáp ứng phần việc đảm nhận trong Liên danh.

Chuyên đề