Lăng kính đấu thầu ngày 17/11

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sau khi thông báo mời thầu, một số gói thầu đã được bên mời thầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu vì sai sót, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT. Bên cạnh đó, tại một gói thầu thi công xây dựng tại Thanh Hóa, một nhà thầu bị loại do có 2 điều kiện trong bảo lãnh dự thầu gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Sửa đổi hồ sơ mời thầu do sơ suất

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đang phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu số 01 Vật tư y tế sử dụng tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong 16 tháng thuộc dự án cùng tên. Gói thầu có giá 13,79 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Do sơ suất, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đăng tải thiếu bảng yêu cầu năng lực sản xuất đối với nhà thầu là nhà sản xuất, do đó, đăng tải bổ sung bảng yêu cầu năng lực sản xuất.

Gói thầu XL01 Thi công xây dựng các hạng mục thuộc Dự án Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh có giá gói thầu 132,039 tỷ đồng được Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hành HSMT từ ngày 10 - 27/11/2022. Theo HSMT được đăng tải lần đầu, Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm yêu cầu “từ ngày 1/1/2017 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 1 công trình hạ tầng kỹ thuật (san lấp mặt bằng; cấp điện; cấp thoát nước; đường giao thông nội bộ; hệ thống phòng cháy chữa cháy) cấp IV, trong đó ít nhất 1 công trình có giá trị là 23,5 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các công trình 23,5 tỷ đồng, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ”.

Nay, HSMT được điều chỉnh: “từ ngày 1/1/2017 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 2 công trình có loại kết cấu dạng nhà, cấp III, trong đó ít nhất 1 công trình có giá trị là 42,5 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các công trình 83 tỷ đồng, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ; 2 công trình hạ tầng kỹ thuật (san lấp mặt bằng; cấp điện; cấp thoát nước; đường giao thông nội bộ; hệ thống phòng cháy chữa cháy) cấp IV, trong đó ít nhất 1 công trình có giá trị là 23,5 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các công trình 47 tỷ đồng, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ”. Việc điều chỉnh này được Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết là để phù hợp với quy mô, tính chất công trình, phù hợp với quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

Nhà thầu bị loại vì bảo lãnh dự thầu gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 Thi công xây dựng (bao gồm bảo hiểm công trình) thuộc Dự án Nhà hiệu bộ kết hợp phòng chức năng 2 tầng, 8 phòng Trường Tiểu học xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc. Công ty TNHH Cảnh Kỳ trúng thầu với giá 5,119 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Gói thầu là 8 tháng.

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), Gói thầu có sự tham dự của Công ty CP Việt Phương, tuy nhiên HSDT của nhà thầu này không hợp lệ. Cụ thể, Tổ chuyên gia chấm thầu đánh giá, nội dung bảo lãnh dự thầu của Nhà thầu này có 2 điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu nên bảo lãnh dự thầu không hợp lệ.

Chuyên đề