Lâm Đồng đấu giá 39 điểm mỏ khoáng sản năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Năm 2023, Lâm Đồng dự kiến sẽ đấu giá quyền khai thác 39 điểm mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Quyết định Ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Cụ thể, Lâm Đồng sẽ đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2023 trên địa bàn tỉnh đối với 39 điểm mỏ (đất san lấp 23 điểm mỏ, cát 6 điểm mỏ, đá 9 điểm mỏ, sét gạch ngói 1 điểm mỏ). Phương thức tiến hành sẽ theo trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định hiện hành.

Thời gian tổ chức đấu giá vào quý III/2023. Trường hợp các điểm mỏ đưa ra đấu giá chưa thực hiện xong theo kế hoạch này sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản của năm tiếp theo.

Theo UBND tỉnh, mục đích quyết định nhằm triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc minh bạch, công khai, công bằng, bình đẳng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá. Đồng thời, giúp quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả, hạn chế thất thoát tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Yêu cầu đặt ra là các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Đồng thời, thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá.

Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ, UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định hiện hành; xem xét các vấn đề liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, loại đất trước khi tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản để đảm bảo tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đủ điều kiện cấp phép hoạt động khoáng sản...

Chuyên đề