“Kỷ luật sắt” trong xây dựng Chính phủ điện tử

(BĐT) - Sáng 20/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Ảnh: Trần Hải
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Ảnh: Trần Hải

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải tổ chức, phân công công việc, đôn đốc triển khai một cách hợp lý và phải có "kỷ luật sắt" trong tổ chức thực hiện, không để kéo dài, “đổ qua, đổ lại một số công việc” làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng trong xây dựng Chính phủ điện tử.

Bên cạnh biểu dương một số bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng cho rằng, kết quả đạt được nhìn chung còn chưa đạt kỳ vọng. Những tồn tại, bất cập hiện nay có nguyên nhân là chưa phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện. Cơ chế bảo đảm thực thi chưa đủ mạnh. Nhiều cơ quan, địa phương còn coi nhẹ ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành. Việc triển khai mang nặng tính hình thức, thói quen giấy tờ chưa được khắc phục.

Thủ tướng chỉ đạo bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm triển khai Chính phủ điện tử ở phạm vi bộ, ngành, địa phương mình quản lý. Bên cạnh đó, trong tháng 10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, phù hợp với xu hướng phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới và bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, trình Thủ tướng xem xét, ban hành.

Tại phiên họp, Thủ tướng đã chứng kiến ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ với Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Cơ yếu Chính phủ.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư