Kiên quyết phòng, chống thông thầu, chuyển nhượng thầu không đúng quy định tại Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu kiên quyết phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng, thông thầu, chuyển nhượng thầu không đúng quy định trong Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.
Kiên quyết chống tiêu cực trong Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh minh họa
Kiên quyết chống tiêu cực trong Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng thẩm quyền quy định.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý, Bộ GTVT cần thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 46/TB-VPCP ngày 19/2/2022 của Văn phòng Chính phủ; không chia nhỏ gói thầu (vì quá nhiều gói thầu sẽ mất rất nhiều thời gian, khó liên thông kết nối, gây chậm trễ, tăng kinh phí, tăng tổng mức đầu tư…).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải lựa chọn được nhà thầu xây lắp có năng lực, kinh nghiệm, uy tín bảo đảm công khai, minh bạch, nghiêm túc, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật; kiên quyết phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng, thông thầu, chuyển nhượng thầu không đúng quy định.

Trước đó, đầu tháng 9/2022, Bộ GTVT đã có văn bản báo cáo Thủ tướng việc tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đề xuất của Bộ GTVT, để đảm bảo tính đồng bộ cũng như không chia nhỏ gói thầu, 12 dự án thành phần thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 với tổng chiều dài 729 km sẽ được chia làm 30 gói thầu, phạm vi 20 - 40 km/gói thầu, số lượng nhà thầu liên danh khoảng 3 thành viên/nhà thầu, giá trị từ 3.000 - 5.000 tỷ đồng/gói thầu.

Liên quan đến việc phân chia gói thầu xây lắp, Bộ GTVT cho biết, về quy mô gói thầu, theo dự án đầu tư được duyệt, tổng mức đầu tư các dự án thành phần có giá trị khoảng 7.643 - 20.500 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp để lựa chọn nhà thầu tương ứng khoảng 5.932 - 15.131 tỷ đồng.

Trường hợp phân chia gói thầu có quy mô từ 5.000 - 15.000 tỷ đồng, theo số liệu khảo sát, trong 5 năm gần đây sơ bộ đánh giá chỉ có 1 nhà thầu đã thực hiện hợp đồng thi công xây dựng với giá trị 3.642 tỷ đồng, có đủ điều kiện năng lực thực hiện gói thầu có giá trị xây lắp khoảng 7.284 tỷ đồng. Trường hợp mở rộng 10 năm gần đây, có 1 nhà thầu đã thực hiện hợp đồng thi công xây dựng với giá trị 5.715 tỷ đồng, có đủ điều kiện năng lực thực hiện gói thầu có giá trị xây lắp khoảng 11.430 tỷ đồng.

Các nhà thầu được khảo sát còn lại không đủ điều kiện năng lực thực hiện gói thầu có quy mô từ 5.000 - 15.000 tỷ đồng với tư cách là nhà thầu độc lập, mà phải thành lập tổ hợp (liên danh khoảng 5 - 10 nhà thầu) mới đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để tham gia gói thầu.

Bộ GTVT cho biết, từ thực tiễn triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 cho thấy, nếu phân chia với phạm vi khoảng 20 - 40 km/gói thầu sẽ có giá trị dự kiến khoảng 3.000 - 5.000 tỷ đồng. Khi đó, 1 gói thầu thi công xây dựng khoảng 3 nhà thầu liên danh sẽ thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong quá trình tổ chức triển khai thi công và quản lý chi phí đối với các nhà thầu trong liên danh cũng như của chủ đầu tư.

Để đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện Dự án, không chia nhỏ gói thầu, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp khả năng thực hiện của các nhà thầu, Bộ GTVT kiến nghị phân chia gói thầu với phạm vi khoảng 20 - 40 km/gói thầu và có giá trị dự kiến khoảng 3.000 - 5.000 tỷ đồng. Khi đó, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 chia thành khoảng 30 gói thầu; số lượng nhà thầu liên danh khoảng 3 nhà thầu/gói thầu.

Chuyên đề