(BĐT) - Cấp phép thí điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money); kiến nghị giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan khác thực hiện.
Mobile Money là phương tiện thanh toán trong nền kinh tế. Ảnh: Internet

Mobile Money là phương tiện thanh toán trong nền kinh tế. Ảnh: Internet

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Tờ trình vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc dẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Liên quan đến nội dung Mobile Money, Bộ KH&ĐT cho biết, hiện đang có ý kiến không thống nhất giữa Bộ Thông tin và Truyển thông (TT&TT) và NHNN về cơ quan chủ trì thực hiện nội dung cấp phép Mobile Money.

Bộ TT&TT đề xuất giao NHNN chủ trì nội dung này, trong khi đó, NHNN báo cáo đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng Mobile Money, trong đó giao Bộ TT&TT là đầu mối cấp phép thực hiện nội dung này.

Bộ KH&ĐT nhận thấy tại Nghị định số 16/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN quy định một số các nhiệm vụ của NHNN là: Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho tổ chức không phải là ngân hàng; Quản lý các phương tiện thanh toán trong nền kinh tế.

Việc dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ trên thực tế là phương tiên thanh toán trong nền kinh tế, do đó, căn cứ các quy định nêu trên là thuộc chức năng quản lý của NHNN. Vì vậy, Bộ KH&ĐT kiến nghị giao NHNN là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và các bộ, cơ quan khác thực hiện nội dung trên.