Kiến nghị bổ sung 966,749 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 cho GPMB sân bay Long Thành

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chính phủ kiến nghị bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành 966,749 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng đã ký Tờ trình số 643/TTr-CP gửi Quốc hội về nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, thông qua việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết năm 2024; đồng thời bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho Dự án số vốn 966,749 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Bộ GTVT, Kỳ họp thứ 6, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt Thủ tướng báo cáo Quốc hội về việc kéo dài dự án này thêm 3 năm, và giải ngân số vốn hơn 2.510 tỷ đồng đến hết năm 2024. Trong đó, bao gồm 1.543 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2021 và 966,749 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2020.

Tuy nhiên, tại phiên họp ngày 15/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không báo cáo Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân số vốn 2.510 tỷ đồng do số vốn nêu trên đã bị hủy dự toán, không thể kéo dài thời gian thực hiện và chuyển nguồn theo quy định về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công; đồng thời đề nghị Chính phủ có tờ trình làm rõ việc bố trí số vốn hơn 2.510 tỷ đồng để báo cáo Quốc hội.

Sau khi tiếp thu và nghiên cứu, Chính phủ nhận thấy, trường hợp Dự án được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2024, nhu cầu vốn để tiếp tục thực hiện, hoàn thành Dự án là 2.510 tỷ đồng; trong đó mới có 1.543 tỷ đồng đã được giao trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, 966,749 tỷ đồng còn lại chưa được giao trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, do đây là số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, chưa được giải ngân, đã bị hủy dự toán và không được kéo dài sang giai đoạn sau như kết luận của Quốc hội.

Để có cơ sở bố trí đủ số vốn cần thiết theo yêu cầu nhằm tiếp tục thực hiện và hoàn thành Dự án trong giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể là trong năm 2024, Bộ GTVT nhận thấy việc bổ sung số vốn 966,749 tỷ đồng vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là cần thiết, làm cơ sở bố trí vốn hằng năm cho Dự án để thực hiện và giải ngân.

Vì vậy, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền, cho phép bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án này số vốn 966,749 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Để có cơ sở bố trí đủ số vốn cần thiết theo yêu cầu nhằm tiếp tục thực hiện và hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025, cụ thể là trong năm 2024, Bộ GTVT nhận thấy việc bổ sung số vốn 966,749 tỷ đồng vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là cần thiết, làm cơ sở bố trí vốn hằng năm cho Dự án để thực hiện và giải ngân.

Vì vậy, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền, cho phép bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án này số vốn 966,749 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Chuyên đề