(BĐT) -  Quyền sử dụng đất lô L2 và L3 thuộc Tuyến dân cư đường đê biển qua phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đang sẽ Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang được đưa ra bán đấu giá vào ngày 9/12/2021.
Quyền sử dụng đất lô L3 thuộc Tuyến dân cư đường đê biển qua phường Vĩnh Quang có tổng diện tích 6.295,54 m2, được phân chia 38 nền. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quyền sử dụng đất lô L3 thuộc Tuyến dân cư đường đê biển qua phường Vĩnh Quang có tổng diện tích 6.295,54 m2, được phân chia 38 nền. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quyền sử dụng đất lô L2 thuộc Tuyến dân cư đường đê biển qua phường Vĩnh Quang bao gồm 24 lô nền, diện tích từ 150 – 496,8 m2/lô đất. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá từ 3,3 – 13,114 tỷ đồng/lô đất. Bước giá tối thiểu 20 triệu đồng, tiền đặt trước 15% giá khởi điểm.

Quyền sử dụng đất lô L3 thuộc Tuyến dân cư đường đê biển qua phường Vĩnh Quang có tổng diện tích 6.295,54 m2, được phân chia 38 nền. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là 142,442 tỷ đồng.

Theo thông báo đấu giá, thời hạn sử dụng đất ở đối với tổ chức trúng đấu giá là 70 năm; đối với cá nhân là lâu dài. Đất thương mại dịch vụ thì thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Cá nhân, tổ chức sau khi trúng đấu giá tiến hành đầu tư, xây dựng theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cuộc đấu giá được tổ chức bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên. Thời gian nhận hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước từ ngày thông báo đấu giá tới ngày 6/12/2021.

Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức ngày 9/12/2021.