(BĐT) - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 3 - Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Thái Bình vừa cho biết, có 4 nhà thầu tư vấn được lựa chọn tham gia đấu thầu hạn chế Gói thầu số 13 (KT13-TB) Kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

4 nhà thầu tư vấn này gồm có: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán VACO; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Khảo sát về năng lực của các nhà thầu tư vấn này cho thấy, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC vừa trúng thầu gần 11 tỷ đồng Gói thầu số 46 Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán Dự án Thủy điện Huội Quảng; hơn 8,4 tỷ đồng Gói thầu Tư vấn kiểm toán Dự án Đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Lai Châu... Công ty TNHH Kiểm toán VACO từng trúng hơn 10 tỷ đồng Gói thầu TV2-03.K Tư vấn kiểm toán cho toàn Dự án Thủy điện Trung Sơn. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam từng trúng hơn 2,445 tỷ đồng Gói thầu Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (Đường dây 220 kV Bảo Thắng - Yên Bái) thuộc Dự án Đường dây 220 kV Bảo Thắng - Yên Bái; Đường dây 220 kV đấu nối Thủy điện Trung Sơn vào hệ thống điện quốc gia...