(BĐT) - Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã khiến hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp (DN), trong đó có Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+, gặp khó khăn, nhất là hoạt động vận chuyển hàng hóa từ kho cảng tới công trình/dự án.
Khó khăn lưu thông hàng hóa từ kho cảng tới nơi giao hàng ảnh 1

Ông Cao Thanh Đạo,

Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+

Cụ thể, trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ kho cảng tới công trình, xe hàng (container) của DN phải mất thêm nhiều thời gian cũng như chi phí. Mới đây, một xe hàng của DN khi vận chuyển hàng hóa, thiết bị từ TP. Đà Nẵng đến Quảng Nam đã buộc phải quay đầu về Đà Nẵng “nằm chờ” do giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 của lái xe hết hạn (hiệu lực của giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 chỉ có giá trị trong 72 giờ).

Cái khó với nhà thầu là nếu cho xe đi tiếp vào Quảng Nam thì sẽ phải thực hiện cách ly y tế theo quy định (7 ngày hoặc 14 ngày theo quy định của địa phương). Như vậy, với chuyến hàng này, ngoài mất chi phí cho xe quay lại TP. Đà Nẵng “nằm chờ” thì DN còn phải mất thêm chi phí thời gian cũng như chi phí để người lao động xét nghiệm Covid-19… Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là hiệu lực của giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 đối với người vận tải ngắn và chưa phù hợp, gây khó khăn cho DN trong lưu thông hàng hóa.

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cũng khiến việc vận chuyển hồ sơ, giấy tờ của DN gặp khó khăn. Để tháo gỡ, tôi cho rằng, cấp có thẩm quyền cần sớm ban hành hướng dẫn lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN tổ chức sản xuất kinh doanh. Trong đó, các địa phương đặc biệt lưu ý việc thống nhất trong thực hiện các quy định để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, tháo gỡ khó khăn cho DN.