Khánh Hòa: Xã hội hóa việc lập quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Vân Phong

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có buổi họp nghe báo cáo về việc lập các quy hoạch xây dựng thuộc Khu kinh tế (KTT) Vân Phong. Theo đó, UBND Tỉnh thống nhất việc xã hội hóa công tác lập quy hoạch xây dựng thuộc KKT Vân Phong trong điều kiện nguồn vốn ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp.
Khánh Hòa thống nhất việc xã hội hóa công tác lập quy hoạch xây dựng thuộc Khu kinh tế Vân Phong
Khánh Hòa thống nhất việc xã hội hóa công tác lập quy hoạch xây dựng thuộc Khu kinh tế Vân Phong

Thời gian qua, UBND tỉnh Khánh Hòa nhận được đề xuất của các nhà đầu tư về việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết 1/500) đối với một số khu vực thuộc KKT Vân Phong.

Liên quan tới đề xuất này, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xem xét cụ thể nội dung đề xuất của các nhà đầu tư sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để chuẩn bị cho việc lập các quy hoạch này, UBND Tỉnh giao Ban Quản lý KKT Vân Phong khẩn trương thực hiện trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Văn bản số 6366/UBND-KT ngày 26/6/2020.

UBND Tỉnh cũng thống nhất việc xã hội hóa công tác lập quy hoạch xây dựng thuộc KKT Vân Phong trong điều kiện nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp. Tuy nhiên, vì hiện nay chưa có các quy định, hướng dẫn cụ thể của pháp luật về việc tiếp nhận kinh phí tài trợ của các nhà đầu tư cho công tác lập quy hoạch nên UBND Tỉnh giao Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu nội dung này; bên cạnh đó, giao Ban Quản lý KKT Vân Phong tổng hợp nội dung đề xuất của nhà đầu tư, phối hợp và thống nhất với Sở Xây dựng để cùng tham mưu UBND Tỉnh hình thức tài trợ kinh phí lập Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong...

Chuyên đề