(BĐT) - Quyền khai thác khoáng sản (QKTKS) làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh bắt đầu được thực hiện bán đấu giá từ năm 2016. Đến nay, trải qua 2 lần đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Trà Vinh vẫn chưa chính thức công bố kết quả đấu giá mỏ cát này. Đáng chú ý, số tiền trúng đấu giá khi thực hiện bán đấu giá giữa 2 lần chênh lệch tới hơn 7 lần.
Số tiền trúng đấu giá lần 2 của mỏ cát tại xã Long Đức, TP. Trà Vinh là 765 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với lần đấu giá thứ nhất. Ảnh minh họa: Thái Bình

Số tiền trúng đấu giá lần 2 của mỏ cát tại xã Long Đức, TP. Trà Vinh là 765 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với lần đấu giá thứ nhất. Ảnh minh họa: Thái Bình

Mỏ cát tại xã Long Đức, TP. Trà Vinh được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt Kế hoạch đấu giá QKTKS làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) năm 2016 với hiện trạng là khu vực mỏ chưa thăm dò khoáng sản. Cách tính giá khởi điểm và tiền trúng đấu giá QKTKS được căn cứ theo các văn bản quy định hiện hành của Bộ TN&MT và Bộ Tài chính. Giá khởi điểm được phê duyệt là 5% mức thu tiền cấp QKTKS.

Trên cơ sở kế hoạch đấu giá đã được phê duyệt, ngày 27/9/2016, Sở TN&MT Trà Vinh thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá QKTKS đối với mỏ cát này. Theo kết quả được công bố vào ngày 4/11/2016, trong 5 nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thanh Trang (địa chỉ tại Phường 3, TP. Trà Vinh) đã trúng với giá trúng đấu giá là 40,8% mức thu tiền cấp QKTKS.

Sau khi trúng đấu giá, DNTN Thanh Trang được cấp phép thăm dò khoáng sản. Trên cơ sở trữ lượng thăm dò là 256.880 m3, DNTN Thanh Trang kê khai số tiền trúng đấu giá là 2,641 tỷ đồng với giá tính tiền cát san lấp là 28.000 đ/m3. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, việc tính giá tiền cát phải tuân thủ theo khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau (theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017). Do vậy, Hội đồng thẩm định giá cho rằng doanh nghiệp này áp dụng giá tính tiền cát san lấp 28.000 đ/m3 là không hợp lý. Sau khi kê khai lại, số tiền trúng đấu giá là 5,659 tỷ đồng với giá tính tiền cát san lấp là 60.000 đ/m3.

Tuy nhiên, DNTN Thanh Trang sau đó đã không nộp tiền trúng đấu giá theo Thông báo của cơ quan thuế. Qua nhiều lần làm việc với Doanh nghiệp, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành quyết định hủy kết quả phiên đấu giá này theo đề nghị của Sở TN&MT.

Theo Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh, tại thời điểm thực hiện phiên đấu giá lần 2, mỏ cát đã có kết quả thăm dò và được UBND Tỉnh phê duyệt trữ lượng khai thác cấp 122 là 256.880 m3 tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2017.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá được công bố là 658,897 triệu đồng. Ngoài giá trúng đấu giá, đơn vị trúng đấu giá phải chi trả chi phí thăm dò mỏ với số tiền là 243 triệu đồng cho đơn vị thăm dò là DNTN Thanh Trang.

Theo kết quả phiên đấu giá lần 2, Công ty CP Đầu tư và Thương mại 407 (địa chỉ tại Phường 2, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) đã trúng đấu giá với giá trúng đấu giá là 765 triệu đồng, thấp hơn nhiều lần so với lần bán đấu giá đầu tiên.

Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh cho biết, giá khởi điểm lần 1 và lần 2 khác nhau do thay đổi cách xác định giá khởi điểm.

Hiện, UBND tỉnh Trà Vinh vẫn chưa chính thức phê duyệt kết quả đấu giá QKTKS mỏ cát tại xã Long Đức mà đang chờ xin ý kiến của cấp có thẩm quyền về việc thực hiện bán đấu giá tài sản này.