(BĐT) - Hội đồng Cạnh tranh vừa có thông báo kết luận về vụ việc vi phạm cạnh tranh, lạm dụng vị thế thống lĩnh trên thị trường du lịch của Công ty Ánh Dương.
Kết luận việc vi phạm hạn chế cạnh tranh đối với Công ty Ánh Dương

Theo kết luận, Công ty Ánh Dương đã có hành vi ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới, như yêu cầu các khách sạn chỉ được nhận đặt phòng cho du khách Nga, Ukraine và các nước trong khối CIS bay bằng chuyên cơ hay chuyến bay thuê bao riêng của Công ty Ánh Dương đến Cam Ranh, Đà Nẵng.

Công ty Ánh Dương còn ngăn cản việc gia nhập thị trường của các doanh nghiệp khác, bao gồm cả các đối thủ cạnh tranh mới. Đây là hành vi được quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ và bị cấm theo quy định tại Khoản 6, Điều 13 của Luật Cạnh tranh.

Với những kết luận như trên, Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh quyết định, Công ty Ánh Dương phải chịu nộp phạt 50 triệu đồng (mức phí xử lý vụ việc cạnh tranh).