(BĐT) - Công ty CP Dược phẩm Imexpharm công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho nhân viên, tương ứng với 2.469.300 cổ phiếu.

Trong đó, sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, người lao động được chuyển nhượng 30%. Sau 24 tháng được chuyển nhượng 30% tiếp theo; và sau 36 tháng có thể chuyển nhượng 40% còn lại. Thời gian thực hiện dự kiến từ 15/9 đến ngày 10/10/2020.

6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần và thu nhập khác là 597,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 110,7 tỷ đồng; lần lượt đạt 34,1% và 42,6% kế hoạch năm 2020.

Tại ngày 30/6/2020, EPS của IMP đạt 1.576 đồng/cổ phiếu, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái.