Tổng doanh thu thuần và thu nhập trong tháng 4 của Imexpharm (HoSE: IMP) đạt 64,8 tỷ đồng giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế cũng giảm 8,7%, còn 10,5 tỷ đồng.
Tháng 4: Lợi nhuận của Imexpharm giảm gần 9%

Tuy nhiên, tổng doanh thu và thu nhập lũy kế 4 tháng đầu năm vẫn đạt mức 369,1 tỷ đồng, tăng 5,6%. Trong đó, mức tăng của doanh thu thuần là 6,4%. Hàng do Imexpharm sản xuất và phân phối vẫn chiếm 89,3% tổng cơ cấu doanh thu. Lợi nhuận trước thuế là 61,9 tỷ, tăng 8,8%.

Sau 4 tháng, Imexpharm đã hoàn thành 21,1% kết hoạch doanh thu và 23,8% kế hoạch lợi nhuận.

Tháng 4: Lợi nhuận của Imexpharm giảm gần 9% ảnh 1

Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: Imexpharm

Theo NDH