(BĐT) - Công ty Tài chính quốc tế (IFC) - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa ký Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường năng lực quản trị công ty tại các doanh nghiệp (DN) SCIC đang đại diện sở hữu vốn nhà nước, hỗ trợ thực hiện kế hoạch thoái vốn của SCIC cũng như khai thác các cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và sản xuất tại Việt Nam.
IFC hợp tác cùng SCIC hỗ trợ quá trình cổ phần hóa

Hợp tác giữa IFC và SCIC sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN thuộc Danh mục đầu tư của SCIC, góp phần thúc đẩy quá trình cổ phần hóa của Chính phủ, thúc đẩy tăng trưởng và thu hút thêm đầu tư nước ngoài.

Theo đó, trong hai năm tới, IFC sẽ thực hiện đánh giá và xây dựng kế hoạch tăng cường quản trị công ty phù hợp với thông lệ quốc tế ở một số công ty thuộc Danh mục đầu tư của SCIC. IFC cũng sẽ tổ chức các chương trình đào tạo thường niên cho các thành viên HĐQT là người đại diện vốn của SCIC tại các DN SCIC nắm giữ cổ phần.

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐTV SCIC cho biết: “Quản trị công ty luôn là một trong những hoạt động ưu tiên của SCIC nhằm giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của DN. Hiện nay, số lượng DN mà SCIC đang nắm giữ vào khoảng gần 200 DN. SCIC đang tiếp tục rà soát xem xét tổng thể, để tiếp tục quản trị hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN nhằm nâng cao giá trị DN, đảm bảo quyền lợi của Nhà nước. Với sự hỗ trợ của IFC, SCIC hy vọng sẽ cập nhật những thông lệ quốc tế tiên tiến về quản trị và tìm kiếm thêm nhiều cơ hội đầu tư ở cả thị trường trong nước và quốc tế”.