Hưng Yên: Đấu giá 26 suất đất huyện Yên Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long dự kiến tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 26 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vào ngày 25/2/2023.

Theo thông báo đấu giá, 26 quyền sử dụng đất có diện tích từ 94,5 - 238,5 m2/lô. Tổng diện tích của 26 suất đất là 3.530 m2. Đơn giá khởi điểm là 15 - 18 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm đấu giá là 55,41 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân không thuộc Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 250 triệu đồng/suất đất. Bước giá đấu giá là 100.000 đồng/m2 đất.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 7 - 22/2/2023. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 25/2/2023.

Chuyên đề