Hưng Yên: Đấu giá 21 suất đất tại khu dân cư

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long và UBND xã Vũ Xá (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đang phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 21 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Theo thông báo đấu giá, các lô đất đấu giá có diện tích từ 108 - 184 m2/lô. Tổng diện tích các lô đất đấu giá là 2.422,5 m2. Đơn giá khởi điểm từ 11 - 18 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của 21 lô đất đấu giá là 36,611 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 21/4 - 18/5/2023. Hình thức tham gia đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên đối với từng suất đất.

Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân không thuộc Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá từ ngày 17 - 18/5/2023 bằng hình thức chuyển khoản.

Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức ngày 21/5/2023 tại UBND xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Chuyên đề