(BĐT) - Ngày 30/11 tới, Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên (mã chứng khoán: HT1) sẽ chốt danh sách cổ đông chi cổ tức bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán là 11/12.

Như vậy, với 381,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty ước tính chi tổng 458 tỷ đồng cho cổ đông.

9 tháng đầu năm 2020, Vicem Hà Tiên ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.750 tỷ đồng, giảm 12%; lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 467,1 tỷ đồng so với cùng kỳ là 624,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền tài chính giảm mạnh ghi nhận âm 833,2 tỷ đồng, chủ yếu doanh nghiệp trả nợ vay ròng so với đầu năm.