(BĐT) - Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 7 gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc Dự án xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 266,725 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu y tế - địa phương; vốn ngân sách tỉnh Thái Nguyên; vốn dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất trụ sở cũ của Bệnh viện Y học cổ truyền; vốn của Bệnh viện; vốn xã hội hóa.

Trong quý II/2021, Bên mời thầu sẽ đấu thầu Gói thầu Khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (giá gói thầu 4,594 tỷ đồng). Cũng trong quý II, một số gói thầu sẽ được chỉ định thầu như: Gói thầu Rà phá bom, mìn; Gói thầu Thẩm định giá thiết bị; Gói thầu Thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình…