Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng: Rà soát cơ chế chính sách đặc thù phát triển Vùng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng 9/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng chủ trì Hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng với 4 nội dung làm việc chính.
Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng. Ảnh: MPI
Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng. Ảnh: MPI

Các nội dung làm việc của Hội nghị là: công bố Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ; rà soát cơ chế chính sách đặc thù phát triển Vùng; kế hoạch điều phối vùng và đánh giá việc triển khai các dự án trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sau khi Bộ Chính trị có Nghị quyết số 30-NQ/TW về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, Chính phủ đã có Nghị quyết số 14/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW. Tiếp đó, Chính phủ thành lập Hội đồng Điều phối Vùng để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ cụ thể của các nghị quyết; xây dựng và phê duyệt Quy hoạch phát triển Vùng nhằm cụ thể hóa tầm nhìn, mục tiêu của Nghị quyết số 30-NQ/TW, đề ra các phương hướng, tạo không gian phát triển của Vùng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo Thủ tướng, sau hơn 9 tháng, Hội đồng tổ chức thường xuyên các phiên họp để rà soát, kiểm điểm các công việc theo chức năng, nhiệm vụ; yêu cầu tại hội nghị lần thứ 3 này, các đại biểu tập trung đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ; rà soát cơ chế chính sách đặc thù phát triển Vùng; kế hoạch điều phối vùng và đánh giá việc triển khai các dự án trọng điểm kết nối liên kết vùng, liên kết ngành trong Vùng; đề xuất các đột phá chiến lược; xác định rõ các ưu tiên để huy động, phân bổ nguồn lực; phân tích những thách thức, các nhiệm vụ, giải pháp, các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cần triển khai để thực hiện hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh đó, rà soát các hoạt động của Hội đồng Vùng; đề ra các nhiệm vụ của Hội đồng thời gian tới, trên tinh thần "dễ làm trước, khó làm sau; đi từ đơn giản đến phức tạp; đi từ nhỏ đến lớn; vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa tính đến công việc lâu dài; làm đến đâu chắc đến đó, không cầu toàn, không nóng vội".

Trước đó, ngày 4/5/2024, Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhấn mạnh 6 quan điểm mang tính chiến lược, cốt lõi: Địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, là động lực phát triển hàng đầu, có vai trò dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Phát triển và cơ cấu lại kinh tế Vùng phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phát triển kinh tế hài hoà với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm tổ chức không gian hợp lý, hiệu quả, thống nhất. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, nguồn nước; bảo vệ môi trường. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Quy hoạch đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và đột phá: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng, liên vùng và quốc tế. Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ. Tập trung bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa của nền văn minh sông Hồng. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, liên kết, hình thành các chuỗi đô thị. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển vùng và liên kết vùng. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển vùng và liên kết vùng…

Báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động của Hội đồng liên quan tới rà soát cơ chế, chính sách đặc thù Vùng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ và Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng là rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành để điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển Vùng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng đề xuất rà soát 5 nhóm cơ chế, chính sách.

Cụ thể, nhóm chính sách về phân cấp, phân quyền thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng liên kết vùng. Nhóm chính sách về phân cấp tài chính - ngân sách. Nhóm chính sách về thu hút nhân tài, sử dụng nguồn nhân lực và lao động chất lượng cao. Nhóm chính sách về phát triển logistics và công nghiệp hỗ trợ. Nhóm chính sách về huy động, sử dụng và phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Các nội dung chính sách được rà soát, trong đó, tập trung làm rõ sự cần thiết đề xuất ban hành chính sách mới hoặc tính hiệu quả của các chính sách hiện hành. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, tích hợp, lồng ghép các cơ chế, chính sách và tập trung bố trí nguồn lực thực hiện để bảo đảm tính nhất quán và hiệu lực, hiệu quả.

Chuyên đề