• Đột phá trong quy hoạch để phát triển nhanh

    05/07/2021 10:00

    (BĐT) - Khi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 đã có, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, phải có những tư tưởng mới, tư duy mới, khác biệt, đột phá trong công tác lập quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng để đưa đất nước phát triển, đạt được mục tiêu đã đề ra. Công tác triển khai lập quy hoạch cũng cần rà soát lại, có vướng mắc thì cần kiến nghị, đề xuất tháo gỡ ngay.
  • Gỡ nút thắt, tạo niềm tin cho doanh nghiệp và người dân

    30/12/2020 10:00

    (BĐT) - Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 29/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, lãnh đạo Chính phủ luôn lắng nghe từng hơi thở của các doanh nghiệp trong phát triển đất nước. Thủ tướng yêu cầu từng cấp, từng ngành phải gỡ nút thắt, không được để người dân và doanh nghiệp mất niềm tin vào Chính phủ, vào bộ trưởng, chủ tịch, bí thư các tỉnh, thành phố.

chuyên đề

Kết nối đầu tư