(BĐT) - Ngày 17/6 tới, Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An (Hội An Tourist Service) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 2/7/2020.

Như vậy, với tổng khối lượng chứng khoán đang lưu hành là gần 8 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ phải chi 11,2 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến doanh thu của Công ty sụt giảm dần từ tháng 2 và tháng 3, kết quả là Công ty chỉ thu về hơn 28 tỷ đồng doanh thu trong quý I/2020, giảm một nửa so với cùng kỳ và báo lỗ gần 2 tỷ đồng.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu dự kiến đạt 67,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế âm 15,65 tỷ đồng.