(BĐT) - Ngày 26/7 tới, Công ty CP An Tiến Industries (mã chứng khoán: HII) sẽ chốt danh sách chia thưởng cổ phiếu nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty sẽ chia thưởng tỷ lệ 100:15. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 4,8 triệu cổ phiếu, giá trị phát hành cổ phiếu theo mệnh giá là hơn 48 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành là thặng dư vốn cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. Tại thời điểm ngày 31/12/2020, thặng dư vốn cổ phân là hơn 54,1 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.000 tỷ đồng, giảm 2% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, tăng 32%. Đồng thời, Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10 - 15%.

Theo Báo cáo tài chính quý I/2021, doanh thu của Công ty đạt 1.282,1 tỷ đồng, tăng gần 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 29,49 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 đạt 7,63 tỷ đồng, tương ứng tăng 286,41%.