Hàng trăm DNNN chây ì công bố thông tin

(BĐT) - Sau 3 năm thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin (CBTT) của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), vẫn còn tới 151 DN chưa thực hiện CBTT theo yêu cầu. Tình trạng “chây ì” CBTT cũng chưa có dấu hiệu cải thiện ngay cả khi “siêu” Ủy ban được thành lập và nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu của 19 “ông lớn” từ các bộ về. 
Nhiều DNNN chưa tuân thủ nghiêm việc công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (ảnh: Internet)
Nhiều DNNN chưa tuân thủ nghiêm việc công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (ảnh: Internet)

Nhiều “ông lớn” DNNN không thực hiện công bố thông tin

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tính đến hết năm 2018, cả nước đã có 383/534 DNNN (chưa bao gồm các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) gửi báo cáo CBTT để công bố trên Cổng thông tin DN, chiếm 71,6% tổng số DNNN. Con số này tăng mạnh so với mức 38% của năm 2016 và 44% của năm 2017.

Tuy nhiên, trong số 151 DN còn lại chưa thực hiện CBTT, chủ yếu là các DN thuộc lĩnh vực thủy nông, thủy lợi, các công ty nông, lâm nghiệp, xổ số kiến thiết của các địa phương như: Bắc Giang, Cần Thơ, Đăk Nông, Đăk Lăk, Hà Nam, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Long. Đặc biệt, có một số DN lớn như: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị. Các doanh nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng… chưa gửi báo cáo đầy đủ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện CBTT theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Một số công ty con do công ty mẹ nắm 100% vốn tại một số DN lớn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (02 doanh nghiệp), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (2 DN), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (4 DN), Tổng công ty Cà phê Việt Nam (5 DN), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (1 DN) chưa thực hiện CBTT theo quy định.

Về việc CBTT của các cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ KH&ĐT cho biết, Điểm a Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP quy định: “Cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước phải có chuyên mục riêng về CBTT của DN. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước có trách nhiệm đăng tải CBTT của DN đúng thời gian, bảo đảm các thông tin công bố được tiếp cận dễ dàng và thuận tiện”. Tuy nhiên, tính đến 31/12/2018, chỉ có 12/63 địa phương và 5/5 tập đoàn kinh tế có chuyên mục riêng về CBTT theo quy định. Tại một số địa phương, mặc dù đã có chuyên mục riêng về CBTT về hoạt động của DNNN nhưng số liệu cơ bản không được cập nhật đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Về việc CBTT đối với 19 DNNN khi chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, theo quy định, sau khi nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu của 19 DN từ các bộ, Uỷ ban sẽ thực hiện việc CBTT của các doanh nghiệp này. Song, đến nay, trên trang thông tin điện tử của Uỷ ban (http://cmsc.gov.vn/) vẫn chưa có nội dung về CBTT.

Chất lượng công bố thông tin còn bỏ ngỏ

Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nêu rõ có 9 loại báo cáo phải thực hiện công bố. Tuy nhiên, qua thống kê đánh giá, hầu hết các DN chưa thực hiện công bố đầy đủ, trung bình mỗi DN chỉ công bố khoảng 5/9 loại báo cáo. Đơn cử: Năm 2018 có 213/383 DN công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016 - 2020;  277/283 DN công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018…

Đề cập về nội dung CBTT, tính đến 31/12/2018, có 55 DN là tập đoàn đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thuộc các bộ, UBND các tỉnh, thành phố thuộc trung ương đã thực hiện CBTT. Mặc dù vậy,  đa phần các DN chưa thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu tại Nghị định này. “Chỉ có 1/5 tập đoàn kinh tế thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc CBTT theo quy định”, Bộ KH&ĐT nhấn mạnh.

Đánh giá về chất lượng CBTT, Bộ KH&ĐT nhận xét, về cơ bản, các tập đoàn kinh tế đã xây dựng Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018 theo đúng mẫu quy định. Các báo cáo cung cấp tương đối đầy đủ các chỉ tiêu như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế dự kiến, nộp ngân sách… Đối với Báo cáo tài chính năm 2017, theo các báo cáo tài chính của 5 tập đoàn kinh tế gửi về Bộ để thực hiện CBTT cho thấy, có 2 tập đoàn kinh tế thuê công ty kiểm toán quốc tế tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam); các tập đoàn kinh tế còn lại thuê công ty kiểm toán trong nước để thực hiện kiểm toán hoặc xây dựng báo cáo tài chính (Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam). Do đó, Bộ KH&ĐT cho biết, chưa đủ cơ sở để đánh giá về tính công khai, minh bạch và khách quan trong việc đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận của các DN này.

Theo Bộ KH&ĐT, nguyên nhân của tình trạng “chây ì” CBTT của DNNN nêu trên chủ yếu là do DN chưa nghiêm túc thực hiện; các cơ quan, đơn vị liên quan chưa thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về việc thực hiện CBTT của các DN thuộc phạm vi quản lý…/.

Chuyên đề