#thông tin doanh nghiệp
Nhiều DNNN chưa tuân thủ nghiêm việc công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (ảnh: Internet)

Hàng trăm DNNN chây ì công bố thông tin

(BĐT) - Sau 3 năm thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin (CBTT) của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), vẫn còn tới 151 DN chưa thực hiện CBTT theo yêu cầu. Tình trạng “chây ì” CBTT cũng chưa có dấu hiệu cải thiện ngay cả khi “siêu” Ủy ban được thành lập và nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu của 19 “ông lớn” từ các bộ về.