(BĐT) - Với gần 4.000 gói thầu thực hiện qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong cả lĩnh vực đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là một trong số rất ít các doanh nghiệp nhà nước có bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đấu thầu.
Phần lớn các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng là các gói thầu mua sắm hàng hóa. Ảnh: Đức Trung

Phần lớn các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng là các gói thầu mua sắm hàng hóa. Ảnh: Đức Trung

Báo cáo công tác đấu thầu năm 2017 của nhiều doanh nghiệp nhà nước gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư thời gian gần đây cho thấy, đa số các tập đoàn, tổng công ty vẫn còn “thờ ơ” hoặc “ngại” triển khai đấu thầu qua mạng. Ngược lại với sự thờ ơ đó, EVN đã nhận thấy công nghệ thông tin là một công cụ vô cùng tiện lợi, hữu ích trong việc tăng tính cạnh tranh và minh bạch trong đấu thầu.

EVN cho biết, kế tiếp các thành tựu đạt được trong thí điểm đấu thầu qua mạng giai đoạn 2009 - 2011 và 2012 - 2015, năm 2017, Tập đoàn đã có bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đấu thầu. Hầu hết các đơn vị của EVN như các ban quản lý dự án, các tổng công ty, các công ty thủy điện, công ty nhiệt điện… đã chủ động, tích cực tham gia đấu thầu qua mạng.

Năm 2017, tính riêng đấu thầu qua mạng trong lĩnh vực đầu tư, các đơn vị của EVN đã thực hiện 1.742 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu khoảng 2.500 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu khoảng 14%, trong đó bao gồm 630 gói thầu chào hàng cạnh tranh, 1.112 gói thầu đấu thầu rộng rãi/hạn chế quy mô nhỏ. Còn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, EVN thực hiện hơn 2.200 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu khoảng 2.300 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm khoảng 13%, trong đó bao gồm gần 1.300 gói thầu chào hàng cạnh tranh, hơn 900 gói thầu đấu thầu rộng rãi/hạn chế quy mô nhỏ. Như vậy, phần lớn các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng là các gói thầu mua sắm hàng hóa.

Năm 2017, EVN đã thực hiện được khối lượng công việc đầu tư xây dựng đáng kể, ước tính hơn 12.000 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu khoảng 38.000 tỷ đồng (kể cả gói thầu sử dụng vốn ODA), và đã tiết kiệm được khoảng 7.400 tỷ  đồng thông qua các hình thức lựa chọn nhà thầu. Trong sản xuất kinh doanh, EVN thực hiện hơn 9.000 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu là 41.500 tỷ đồng, tiết kiệm khoảng 4,7%.

Con số trên là rất đáng kể, bởi lẽ, năm 2016, toàn Tập đoàn mới chỉ có khoảng 1.800 gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng, nhưng chỉ sau đó 1 năm, kết quả đạt được lên tới 4.000 gói thầu - một kết quả đầy ấn tượng theo nhìn nhận của nhiều chuyên gia kinh tế.

Bên cạnh ấn tượng về số lượng gói thầu, thống kê của Trung tâm Đấu thầu qua mạng, Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho thấy, hầu hết các gói thầu lựa chọn qua mạng do EVN triển khai thu hút sự tham gia của nhà thầu.

Để đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng trong năm 2018 và những năm tiếp theo, EVN có hai kiến nghị lớn gửi cơ quan chức năng. Thứ nhất là, kiến nghị Bộ KH&ĐT tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng về đấu thầu qua mạng nhằm tạo điều kiện cho EVN cũng như các đơn vị thành viên trong quá trình chính thức thực hiện đấu thầu qua mạng theo Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC. Cùng với đó, Bộ KH&ĐT tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể liên quan đến đấu thầu nói chung và đấu thầu qua mạng nói riêng như số hóa mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng áp dụng cho nhiều loại hình đấu thầu khác nhau để công tác đấu thầu thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.