Hai tháng, vốn đầu tư công thực hiện đạt hơn 59,8 nghìn tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê, các bộ, ngành và địa phương đã tập trung triển khai thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công từ các tháng đầu năm, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt hơn 59,8 nghìn tỷ đồng, bằng 8,4% kế hoạch năm và tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 bằng 8% và tăng 21,8%).

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 50,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5% kế hoạch năm và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều địa phương có số vốn thực hiện lớn như Hà Nội thực hiện 6.340,9 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ 2023; TP.HCM thực hiện 3.057,8 tỷ đồng, tăng 7,7%; Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện 2.409,1 tỷ đồng, tăng 16%; Bình Dương thực hiện 2.022 tỷ đồng, tăng 7,4%; Hưng Yên thực hiện 1.969,6 tỷ đồng, tăng 32,4%; Quảng Ninh 1.641,8 tỷ đồng, tăng 8,5%; Hải Phòng, Đồng Nai, Thanh Hóa đều thực hiện được trên 1.000 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, bằng 8% kế hoạch năm và giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều bộ có số vốn thực hiện giảm so với cùng kỳ, như Bộ Giao thông vận tải thực hiện 6.87,3 tỷ đồng, giảm 20,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 611,9 tỷ đồng, giảm 2,1%; Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện 81,5 tỷ đồng, giảm 16,8%; Bộ Y tế thực hiện 60,6 tỷ đồng, giảm 29,9%...

Chuyên đề