Hải Phòng: Đấu giá Nhà máy Luyện gang Vạn Lợi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn tại TP. Hải Phòng đang thông báo bán đấu giá tài sản là Nhà máy Luyện gang Vạn Lợi giai đoạn 1 và các hạng mục khác của Nhà máy hình thành trong tương lai.
Nhà máy Luyện gang Vạn Lợi
Nhà máy Luyện gang Vạn Lợi

Đơn vị tổ chức đấu giá cho biết, tài sản được bán đấu giá là tài sản bảo đảm thi hành án của Cục Thi hành án dân sự TP. Hải Phòng. Tài sản bán đấu giá là toàn bộ tài sản sau đầu tư từ nguồn vốn vay tự có bao gồm dây chuyền máy móc thiết bị, nhà xưởng và các hạng mục khác của Nhà máy Luyện gang tại thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng của Công ty TNHH Vạn Lợi hình thành trong tương lai. Ngoài ra, tài sản bán đấu giá còn bao gồm toàn bộ dây chuyền máy móc thiết bị đã hình thành của Nhà máy Luyện gang Vạn Lợi giai đoạn 1 tại thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Về hiện trạng của tài sản, diện tích đất Công ty TNHH Vạn Lợi thực tế sử dụng là 101.568,5 m2. Công ty CP Khí công nghiệp Vạn Lợi sử dụng sang chỉ giới của Công ty TNHH Vạn Lợi là 5,389,9 m2. Việc sử dụng đất chồng lấn trên chưa được cấp có thẩm quyền điều chỉnh.

Hiện Nhà máy Luyện gang Vạn Lợi không có lối ra vào do người dân địa phương phong tỏa không cho vận hành. Sự việc này liên quan đến việc ô nhiễm môi trường tại địa phương. Bên cạnh đó, trên diện tích đất còn có các tài sản hình thành sau đầu tư của Giai đoạn II Nhà máy Luyện gang lò cao công suất 500.000 tấn/năm bao gồm: dây chuyền thiết bị, nhà xưởng và các hạng mục khác của Công ty CP Luyện gang Vạn Lợi thế chấp cho Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội nằm đan xen, gắn với dây chuyền máy móc, thiết bị, nhà xưởng hình thành sau đầu tư Giai đoạn I của Công ty TNHH Vạn Lợi đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Giá khởi điểm của lô tài sản trên là 72,177 tỷ đồng. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá là ngày 27/7/2020.

Chuyên đề