(BĐT) - Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố danh mục Dự án Tháo dỡ, xây mới đường dây 110kv và 220kv đi chung phục vụ giải phóng, phát triển quỹ đất phía Tây TP. Hà Tĩnh. Dự án có tổng vốn đầu tư 118,8 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP (hợp đồng BT).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Địa điểm xây dựng Dự án tại phường Thạch Linh và phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh. Quy mô đầu tư gồm xây dựng mới đường dây 3 mạch (2x110 + 1x220) kV dài 2,433 km; căng lại dây dẫn và dây chống sét của tuyến đường dây 110kV và 220kV hiện có, tháo dỡ thu hồi đường dây được di dời, di chuyển các đường dây 22kV tạo hành lang cho đường dây 110kV và 220kV.

Theo kế hoạch được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, trong quý II/2020 hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư; quý III/2020 ký hợp đồng BT, tổ chức triển khai xây dựng và hoàn thành trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Thực hiện dự án này, dự kiến nhà đầu tư sẽ được hoàn vốn bằng quỹ đất đã được duyệt quy hoạch tại Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 25/7/2018, Dự án Hạ tầng kỹ thuật đô thị quỹ đất hoàn trả cho dự án Tháo dỡ, xây mới đường dây 110kv và 220kv đi chung phục vụ giải phóng, phát triển quỹ đất phía Tây TP. Hà Tĩnh.

Công ty CP BQT  - doanh nghiệp có địa chỉ tại Hà Tĩnh, là đơn vị lập đề xuất dự án. UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Công Thương Hà Tĩnh làm bên mời thầu để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.